Niezawodni w działaniu

Zapewniamy bezkonkurencyjną jakość usług i wysoką dostępność systemów, działając na 100%.

  • Działamy bez przerwy. Gwarantujemy Klientowi dostępność naszych systemów na poziomie 99,994% w ciągu roku.
  • Posiadamy własną siedzibę zapasową (Disaster Recovery Site). Gwarantujemy Klientowi ciągłość obsługi na wypadek każdego zdarzenia.
  • Stawiamy na automatyzację procesów i minimalizację wpływu czynnika ludzkiego. Obsługujemy zlecenia i dyspozycje na poziomie STP (Straight Through Processing) wynoszącym 98%.
  • Dbamy o najwyższą jakość obsługi. Każde zlecenie przechodzi kilkustopniową weryfikację poprawności i terminowości.
  • Za sprawą mechanizmów automatycznej walidacji w systemach, zapewniamy Klientowi blisko 100-procentową poprawność obsługi zleceń i dyspozycji.