14.06.2016

Goldman Sachs w Polsce i w Pekao FS!

Miło jest nam poinformować, że dnia 9 czerwca b.r. wystartowała dystrybucja funduszy Goldman Sachs Funds SICAV w Polsce. Tym samym Pekao FS rozpoczęło obsługę funduszy zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management (GSAM) w roli agenta sub-transferowego. W ramach usługi pośredniczymy w przekazywaniu zleceń do agenta transferowego, uzgadnianiu środków, rozliczeniach z dystrybutorem, a także wykonujemy czynności z zakresu AML. Równolegle pełnimy funkcję reprezentanta funduszu.

Zarządzający funduszami GSAM to jedna z największych firm inwestycyjnych pod kątem zarządzanych aktywów na świecie. Swoją ofertę 9 wyselekcjonowanych funduszy kierować będzie do klientów bankowości prywatnej Banku Pekao S.A., a jedynym dystrybutorem przez 12 miesięcy będzie CDM Pekao S.A. Agentem płatności w polskim modelu dystrybucyjnym jest Bank Pekao S.A.