17.02.2015

ISAE 3402

Z przyjemnością informujemy o pomyślnym zakończeniu cyklicznego audytu ISAE 3402, który został przeprowadzony przez firmę KPMG.

Celem audytu jest dostarczenie klientom oraz audytorom klientów niezależnej opinii na temat systemu kontroli wewnętrznej usługodawcy w odniesieniu do określonych celów kontrolnych.

ISAE 3402 potwierdza wdrożenie i operacyjną skuteczność mechanizmów kontrolnych stosowanych przez Pekao Financial Services Sp. z o.o.