25.01.2019

Ułatwienia dla PPE – nowa aplikacja Pekao FS

23 stycznia 2019 r. nastąpiło wdrożenie produkcyjne kolejnej autorskiej aplikacji Pekao FS.
Nowy system, na który składa się oprogramowanie dedykowane działom kadr oraz pracownikom firm prowadzących pracownicze programy emerytalne, daje możliwość intuicyjnej i szybkiej rejestracji wniosków o przystąpienie do programu oraz obsługi dokumentów związanych z uczestnictwem w PPE. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom uproszczone zostają procesy wymiany danych pomiędzy podmiotami. Jednocześnie system jest wysoce skalowalny, a jego konstrukcja umożliwia rozwój o dodatkowe funkcjonalności oraz dostosowanie do wymagań, w zależności od potrzeb Klientów.