01.02.2014

Nowy CRM!

Informujemy, że w naszej Spółce został zaprojektowany i wdrożony nowy system CRM przeznaczony do zarządzania relacjami z Klientami funduszy inwestycyjnych.

Kluczową korzyścią związaną z wdrożeniem nowego CRM jest dalsze usprawnienie działania procesów związanych z obsługą Klienta. Było to możliwe dzięki pełnemu zintegrowaniu nowego CRM z systemem centralnym.

Nowy CRM to:

• Zapewnienie najwyższej jakości obsługi Klienta oraz Sprzedawcy dzięki bezpośredniemu dostępowi do pełnej informacji o uczestniku funduszu, jego rejestrach, zleceniach, historii zmian etc.

• Wielopoziomowa kontrola poprawności obsługi zgłoszeń (spraw, interwencji, reklamacji, zapytań z urzędów) oraz telefonów, przekładająca się na wzrost jakości obsługiwanych procesów.

• Sprawna obsługa różnych kanałów kontaktu z Klientem (e-mail, fax, list papierowy, telefon) m.in. dzięki automatycznej generacji różnego rodzaju korespondencji oraz zintegrowaniu CRM z CTI, umożliwiającym identyfikację rozmówców dzwoniących do Call Center.

• Szerokie możliwości analizy i raportowania różnego rodzaju zdarzeń, związanych z obsługą Klienta, do Towarzystwa.