07.06.2018

Nowy kamień milowy w historii PFS

Miło nam poinformować, iż w dniu 4 czerwca 2018 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącego przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wydzielonej z PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna – Oddział Agenta Transferowego na Pekao Financial Services Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH (podział poprzez wydzielenie). Tym samym Kapitał Zakładowy Pekao Financial Services wzrósł do 6 767 000 PLN, a Spółka przejęła pełną obsługę PTE PZU S.A. oraz TFI PZU S.A. w zakresie usługi agenta transferowego oraz rozszerzyła zakres obsługi PZU Życie S.A.