05.11.2020

Nowy Klient – Polski Gaz TUW na Życie

Miło jest nam poinformować, że do grona naszych Klientów dołączył Polski Gaz TUW na Życie. W ramach usługi dla Klienta prowadzimy obsługę grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, będącego formą pracowniczego programu emerytalnego. Usługa została wsparta autorskim rozwiązaniem informatycznym – nową aplikacją klasy back-end, w której prowadzone są rejestry ubezpieczeń, świadczeń i funduszy, zintegrowaną ze specjalistycznymi aplikacjami klasy front-end dla uczestników i zakładu pracy, zapewniającymi zdalny dostęp do najważniejszych informacji oraz możliwość składania zleceń i wprowadzania zmian.

Na rzecz Towarzystwa prowadzona jest także pełna obsługa księgowości funduszy i wyceny aktywów.