07.06.2018

Nowy kamień milowy w historii PFS

Miło nam poinformować, iż w dniu 4 czerwca 2018 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącego przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wydzielonej z PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna – Oddział Agenta Transferowego na Pekao Financial Services Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH (podział poprzez wydzielenie). Tym samym Kapitał Zakładowy […]

więcej

11.04.2018

Nowy Klient – TFI PZU SA

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 26 marca 2018 r. rozpoczęliśmy świadczenie usługi agenta transferowego dla nowego Klienta – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

więcej

05.12.2017

Przejęcie obsługi OFE Nordea

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 listopada 2017 r. Pekao Financial Services Sp. z o.o. zakończyło proces migracji danych członków Otwartego Funduszu Emerytalnego Nordea  do Otwartego Funduszu Emerytalnego Aegon. Jak dotychczas była to największa, pod względem wolumenu łączonych rachunków, operacja migracji na rynku OFE.  Tym samym Aegon OFE stał się 4 pod względem liczebności […]

więcej

09.06.2017

Rebranding Pekao FS

W związku z finalizacją w dniu 7 czerwca b.r. transakcji nabycia akcji Banku Pekao SA przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju uprzejmie informujemy, iż Pekao Financial Services Sp. z o.o. wraz z innymi podmiotami grupy bankowej rozpoczęła proces rebrandingu. Zapewniamy naszych klientów i partnerów, iż zmiany nie będą miały wpływu na dotychczasową działalność […]

więcej

14.06.2016

Goldman Sachs w Polsce i w Pekao FS!

Miło jest nam poinformować, że dnia 9 czerwca b.r. wystartowała dystrybucja funduszy Goldman Sachs Funds SICAV w Polsce. Tym samym Pekao FS rozpoczęło obsługę funduszy zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management (GSAM) w roli agenta sub-transferowego. W ramach usługi pośredniczymy w przekazywaniu zleceń do agenta transferowego, uzgadnianiu środków, rozliczeniach z dystrybutorem, a także wykonujemy czynności […]

więcej

08.03.2016

Pekao Financial Services „Podmiotem wspierającym” IZFiA

Z przyjemnością informujemy, że w lutym b.r. Pekao FS przystąpiło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w charakterze „Podmiotu wspierającego”. Było to możliwe dzięki zmianom dokonanym w styczniu w statucie IZFiA, które pozwalają na członkostwo w Izbie nie tylko Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych, ale również Agentom Transferowym, działającym na polskim rynku. Współpraca z Izbą to dla […]

więcej

02.11.2015

Nowy Klient

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 listopada b. r. do grona Klientów Pekao FS dołączył zagraniczny fundusz inwestycyjny Generali Invest CEE PLC z siedzibą w Irlandii. Pekao FS będzie pełniło rolę przedstawiciela funduszu zagranicznego w Polsce, na zasadach określonych w Ustawie, oraz dystrybutora jego tytułów uczestnictwa.

więcej

17.02.2015

ISAE 3402

Z przyjemnością informujemy o pomyślnym zakończeniu cyklicznego audytu ISAE 3402, który został przeprowadzony przez firmę KPMG. Celem audytu jest dostarczenie klientom oraz audytorom klientów niezależnej opinii na temat systemu kontroli wewnętrznej usługodawcy w odniesieniu do określonych celów kontrolnych. ISAE 3402 potwierdza wdrożenie i operacyjną skuteczność mechanizmów kontrolnych stosowanych przez Pekao Financial Services Sp. z o.o.

więcej

29.09.2014

Nowy Klient – ING TFI SA

Z przyjemnością informujemy, że Pekao FS rozpoczęło świadczenie usługi agenta transferowego dla nowego Klienta . Naszym nowym klientem jest  ING TFI SA, które  27 września br. przejęło od  Legg Mason TFI SA (dla którego prowadzimy obsługę otwartych funduszy inwestycyjnych),  zarządzanie Funduszem Własności Pracowniczej PKP SFIO. FWP PKP SFIO to fundusz inwestycyjny utworzony dla pracowników PKP. […]

więcej

22.09.2014

Przejęcie obsługi OFE Warta

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 września 2014 r. Pekao Financial Services przeprowadziło połączenie baz danych w związku z likwidacją Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta. W tym dniu aktywa OFE Warta zostały przeniesione do Allianz Polska OFE, a Pekao Financial Services z sukcesem rozpoczęło obsługę kolejnych Członków. Pomyślnie przeprowadzony projekt przyczynił się do wzrostu łącznej […]

więcej