08.03.2016

Pekao Financial Services „Podmiotem wspierającym” IZFiA

Z przyjemnością informujemy, że w lutym b.r. Pekao FS przystąpiło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w charakterze „Podmiotu wspierającego”. Było to możliwe dzięki zmianom dokonanym w styczniu w statucie IZFiA, które pozwalają na członkostwo w Izbie nie tylko Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych, ale również Agentom Transferowym, działającym na polskim rynku.

Współpraca z Izbą to dla Pekao FS nie tylko dostęp do szerokiej wiedzy, ale przede wszystkim możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem, zdobytym w trakcie 24-letniej obsługi funduszy inwestycyjnych. – Cieszymy się, że będziemy mogli brać czynny udział w pracach Izby i, poprzez swój wkład, wspierać rozwój Towarzystw – mówi Andrzej Szeworski, Prezes Zarządu Pekao Financial Services.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec stycznia 2016 r. zgromadzone były ponad 252 miliardy zł. www.izfa.pl