09.10.2018

Zmiana w Zarządzie Spółki

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 października br. Rada Nadzorcza Pekao Financial Services Sp. z o.o. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. W ich efekcie Spółkę reprezentują obecnie:

Pan Dariusz Wawrzyniak    — Prezes Zarządu

Pan Andrzej Szeworski       — Wiceprezes Zarządu

Pan Krzysztof Kiedrzyński  — Członek Zarządu