17.05.2019

Zmiana w składzie Zarządu Spółki

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 maja br. Rada Nadzorcza Pekao Financial Services Sp. z o.o. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki, powołując na stanowisko Członka Zarządu Pana Krzysztofa Borowczyka. Tym samym Spółkę reprezentują obecnie:
Pan Dariusz Wawrzyniak — Prezes Zarządu, 
Pan Andrzej Szeworski — Wiceprezes Zarządu, 
Pan Krzysztof Borowczyk — Członek Zarządu.