16.11.2020

Zmiany w dokumentach związanych z prowadzeniem dystrybucji jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Informujemy, że od 15 listopada 2020 roku obowiązuje nowy Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Zmiana Regulaminu wynika z konieczności dostosowania się przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. do wymogów określonych w § 28-32 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.