Bezpieczeństwo

 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Pekao Financial Services Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych poprzez zastosowanie wielopoziomowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Obowiązująca w Pekao FS Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) została opracowana wspólnie z IBM – światową firmą uznaną w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego. Nad wykonywaniem założeń PBI nadzór pełni Inspektor Ochrony Danych. Dodatkowo kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur operacyjnych oraz założeń Polityki sprawuje Biuro Audytu.

Zapasowe Centrum Obsługi (Disaster Recovery Site)

Wspólnie z IBM, firmą będącą liderem w dostarczaniu usług BCRS (Business Continuity and Recovery Services), opracowaliśmy i wdrożyliśmy Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan) i na wypadek braku możliwości świadczenia usług w obecnej lokalizacji gwarantujemy ciągłość obsługi Klientów we własnym Zapasowym Centrum Obsługi, wyposażonym w kilkadziesiąt stanowisk pracy.

 

infografika_pl