Doświadczenie

Jesteśmy pierwszym agentem transferowym w Polsce. Doświadczenie w obsłudze funduszy zdobywaliśmy wraz z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce. Rozpoczęliśmy działalność w 1992 roku jako joint venture Banku Pekao SA i Pioneer International Group, dzięki czemu przy tworzeniu usług mogliśmy korzystać z doświadczeń oraz know-how amerykańskiego udziałowca.

Obecnie posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w dostarczaniu instytucjom finansowym rozwiązań operacyjnych oraz technologicznych, w obsłudze uczestników funduszy, a także w samodzielnej dystrybucji jednostek funduszy.

 

Fundusze inwestycyjne

Od 1992 roku świadczyliśmy usługi na rzecz funduszy zarządzanych przez Pioneer Pierwsze Polskie TFP SA. Od 1996 roku zaoferowaliśmy usługi na rzecz Eurofunduszy zarządzanych przez Pekao/Alliance TFI SA, a następnie po połączeniu funduszy Pioneer i Eurofunduszy dla powstałej w ten sposób rodziny funduszy Pioneer. W czerwcu 2010 roku przejęliśmy obsługę otwartych funduszy inwestycyjnych Legg Mason TFI SA (obecnie Esaliens TFI SA).
Posiadamy również doświadczenie we wspieraniu Towarzystw w prowadzeniu ewidencji uczestników funduszy zamkniętych oraz w obsłudze zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Fundusze emerytalne

W 1999 roku zakres naszych usług został rozszerzony o rozwiązania dedykowane do obsługi funduszy emerytalnych. Wspólnie z naszymi Klientami – Powszechnymi Towarzystwami Emerytalnymi Allianz Polska, Aegon oraz Pekao Pioneer organizowaliśmy działalność tzw. II filara emerytalnego w Polsce. Byliśmy też pierwszym agentem transferowym, który rozpoczął obsługę pracowniczego funduszu emerytalnego. W 2012 roku rozpoczęliśmy obsługę Dobrowolnych Funduszy Emerytalnych (Programów IKE i IKZE) dla PTE.

http://www.pekao-fs.com.pl/wp-content/uploads/2014/09/doswiadczenie-infografika-nowe.png