Dokumenty – dystrybutor

 

REGULAMIN DYSTRYBUCJI


pdf

Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Pekao Financial Services Sp. z o.o.   

 


WARUNKI I REGULAMINY USŁUG


pdfWarunki Usługi TeleFunduszePekao

 

pdfWarunki składania zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao

 

pdfWarunki świadczenia Usługi eFunduszePekao

 

pdfRegulamin Usługi ePPK Pekao TFI

 


KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW/INFORMACJE DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 


Pekao TFI SA

Generali Investments CEE Investiční Společnost a.s. 

 


TEST ADEKWATNOŚCI


Uwaga!

Wypełnienie poniższego formularza testu nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Pekao FS oceny, czy inwestycja w fundusz jest odpowiednia dla Klienta, w związku z czym wynik należy traktować wyłącznie w kategoriach informacyjnych.

 

pdfTest adekwatności

 


KLIENT PROFESJONALNY


pdf

Zasady traktowania Klientów Profesjonalnych

 

pdfWniosek o traktowanie jak Klienta Profesjonalnego

 

pdfWniosek o traktowanie jak Klienta Detalicznego 

 

 

 

Archiwum dokumentów