Archiwum dokumentów

pdf Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. – obowiązujący do dnia 14.11.2020 r.

 

pdf Zasady traktowania Klientów Profesjonalnych – obowiązujące do dnia 14.11.2020 r.