Zgłoszenie Producenta ERP lub Pracodawcy do testów interfejsów e-PPK

Pekao Financial Services oferuje Towarzystwom Inwestycyjnym oraz Towarzystwom Emerytalnym usługi związane z obsługą Pracowniczych Programów
Emerytalnych (PPK).

Klientami Pekao FS oferującymi PPK są:

Obsługujemy następujące formaty wymiany danych pomiędzy systemami kadrowo-płacowymi a Instytucjami Finansowanymi:

  • zgodny ze standardem rekomendowanym przez Grupę Roboczą PPK,
  • poprzez API SOAP.

Poniżej udostępniona jest dokumentacja techniczna umożliwiająca wymianę plików oraz dokumentacja API do e-PPK.

Uwagi prosimy przesyłać na adres: ERP_PPK@pekao-fs.com.pl lub zgłaszać telefonicznie: 22 640 04 51

Do pobrania

Definicja plików zasilających e-PPK.docx – pobierz

Definicja raportów zwrotnych z e-PPK – pobierz

Dokumentacja protokołu API PFS e-PPK – pobierz

Testy dostawców ERP w e-PPK.doc – pobierz

Uwaga! Zmianie ulega walidacja pola Ulica, wypełnienie jest obligatoryjne.
Zmiana w Interfejsie grupy roboczej jeszcze nie została przygotowana.

PPK zakres danych i struktura pliku xml – pobierz

Schemat XSD dla procesów w kierunku Instytucja finansowa -> Pracodawca – pobierz

Schemat XSD dla procesów w kierunku Pracodawca -> Instytucja finansowa – pobierz

Zakładanie konta API e-PPK dla Pracodawcy – pobierz

Zgłoszenie nadania dostępu API – pobierz

Szablon pliku służącego do przenoszenia pracowników pomiędzy oddziałami – pobierz

Skontaktuj się z nami