Księgowość funduszy

Biuro Księgowości Funduszy Pekao Financial Services świadczy usługi księgowości funduszy dostosowane do potrzeb TFI, PTE oraz Zakładów Ubezpieczeń.

W ramach swojej działalności zajmuje się bieżącą wyceną funduszy oraz sprawozdawczością wymaganą obowiązującymi przepisami prawa (raportowanie do KNF, NBP, GUS, ESMA). Do obowiązków biura należy współpraca z agentem transferowym oraz audytorem funduszy. W ramach codziennej pracy bieżąco współpracujemy z Towarzystwem, przygotowujemy raporty i zestawienia. Ze względu na charakter wykonywanej pracy na bieżąco śledzimy i dostosowujemy się do zmieniającego się prawa.

Co oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy (inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych).
 • Sporządzanie przewidzianych przepisami prawa sprawozdań i raportów.
 • Badanie limitów inwestycyjnych funduszy.
 • Przygotowanie projekcji płynności.
 • Sporządzanie raportów bieżących dotyczących wycenianych funduszy, dostosowanych indywidualnie do potrzeb Klienta.
 • Współpraca z biegłymi rewidentami i organami Państwa podczas badań i przeglądów sprawozdań finansowych funduszy oraz ewentualnych kontroli.
 • Obsługa przelewów.

Co nas wyróżnia:

 • Budujemy trwałe relacje z Klientami, pracownikami oraz udziałowcami.
 • Pracownicy posiadają długoletnie, bogate doświadczenie.
 • Posiadamy profesjonalne i kompleksowe rozwiązania informatyczne dla świadczonych usług.
 • Tworzymy modele wyceny dla instrumentów nienotowanych na aktywnym rynku.
 • Zapewniamy wysoki standard świadczonych usług, bezpieczeństwo oraz elastyczność i otwartość na indywidualne wymagania i propozycje Klientów.
 • Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, prowadzimy elektronicznie i papierowo archiwa operacji dziennych.
 • Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do współpracy, z każdym z naszych Partnerów.
 • Usługę świadczymy wykorzystując najnowocześniejszy i sprawdzony na rynku system księgowości funduszy.