Pliki cookie

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) są to informacje wymieniane pomiędzy stroną internetową a przeglądarką internetową, zapisywane w postaci plików (zazwyczaj plików tekstowych) na urządzeniu użytkownika.

 

Do czego są wykorzystywane pliki cookie?

Strona internetowa Pekao Financial Services wykorzystuje następujące pliki cookie:  

  • Cookie ID Session, które odpowiadają za przechowanie identyfikatora sesji;
  • Tracking Cookies, które służą do przechowywania informacji na temat preferencji przeglądanych stron.

Zarządzanie plikami cookie

Plikami cookie można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.
 
Dla przeglądarki Firefox:

1. Na górze okna przeglądarki naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
2. Następnie wybierz panel Prywatność.
3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek.
6. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Dla przeglądarki Google Chrome:

1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies.

Domyślne blokowanie plików cookie

  • Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
  • Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

  • Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
  • Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Dla przeglądarki Internet Explorer:

1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

 

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Użytkownicy mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak uwzględnić, że zablokowanie  plików cookie może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do strony internetowej  Pekao Financial Services.