USŁUGI OPERACYJNE

Usługi Agenta Transferowego, w tym:

 • Prowadzenie rejestrów uczestników/członków funduszy
 • Przetwarzanie zleceń i dyspozycji
 • Obsługa uczestników/członków funduszy
 • Ewidencjonowanie danych o Dystrybutorach funduszy i obsługa sieci dystrybucji
 • Raportowanie
 • Wysyłka potwierdzeń po transakcjach
 • Wsparcie prawne

Pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów finansowych

Wysyłka korespondencji i materiałów informacyjnych

Archiwizacja dokumentów w formie papierowej oraz elektronicznej

USŁUGI IT

 • Tworzenie, modyfikowanie oraz udostępnianie oprogramowania
 • Hosting
 • Kolokacja
 • Dostarczanie rozwiązań z zakresu business continuity - Disaster Recovery Center

DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW FINANSOWYCH

Sprzedaż jednostek uczestnictwa poprzez platformę internetową oraz Call Center

OBSŁUGA KLIENTA

Usługi Contact/Call Center, w tym:

 •     Obsługa korespondencji i reklamacji
 •     Prowadzenie infolinii, systemów IVR, Skype
 •     Przeprowadzanie kampanii telemarketingowych

Bezpośrednia obsługa klientów indywidualnych i instytucjonalnych