Rozwiązania IT

 

Siłą napędową naszej usługi są posiadane przez nas unikatowe możliwości jej świadczenia. Składają się na nie, obok wiedzy oraz doświadczenia, posiadane autorskie rozwiązania IT do obsługi funduszy.

Pozwalają one uzyskać przewagę w następujących obszarach:

  • Elastyczność we wdrażaniu obsługi nowych produktów – dzięki strategicznemu tworzeniu modułowych i parametryzowanych rozwiązań technologicznych,
  • Szybkość wprowadzania zmian systemowych – dzięki modyfikacjom aplikacji przez własny zespół IT z ponad 25-letnim doświadczeniem w rozwoju oprogramowania, w terminie uzgodnionym z Klientem – bez konieczności oczekiwania na nową wersję (tzw. release) systemu,
  • Jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług – dzięki systemom umożliwiającym pełną automatyzację procesów i minimalizację wpływu czynnika ludzkiego, wysokim standardom programowania oraz nowoczesnej własnej siedzibie zapasowej (DRC).

Naszą obsługę instytucji finansowych wspiera ekosystem systemów IT, do budowy których zastosowaliśmy nowoczesne standardy oraz technologie.