Waldemar Kasinow

Prezes Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany w styczniu 2020 roku. W latach 2001 – 2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, będąc odpowiedzialnym za Pion finansów, Administracji i Technologii Informacyjnych.

Z branżą związany od 1993 roku, kiedy rozpoczął pracę jako informatyk w Financial Services LTD – Spółce, która pełniła funkcję agenta transferowego dla funduszy zarządzanych przez  Pioneer PPTFP SA.

W latach 1994 – 1997 kierował rozwojem systemów informatycznych i odpowiadał od strony informatycznej  za  uruchomienie obsługi Eurofunduszy zarządzanych przez Pekao/Alliance Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA. Przez rok pracował również w Korona Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, zarządzając Działem Informatyki.

W latach 1998 – 2001 w Pioneer Financial Services odpowiadał za uruchomienie i obsługę operacyjną Pioneer Otwartego Funduszu Emerytalnego. Od 1999 roku, jako Wiceprezes kierował całością działań operacyjnych w tej spółce, odpowiadając także za przekazanie obsługi do Pekao Financial Services w 2001 roku.

Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Szeworski

Wiceprezes Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

W Zarządzie Pekao FS zasiada od 2006 r., obecnie na stanowisku Wiceprezesa.

W latach 1998-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Pioneer Pekao TFI odpowiedzialnego za operacje (COO).

W latach 1995-1998 był organizatorem z ramienia PKO BP, a następnie Wiceprezesem Zarządu PKO/Credit Suisse Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA, odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing, w tym za tworzenie pierwszej w Polsce bankowej sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

W latach 1991-1995 współorganizował Polski Dom Maklerski SA (obecnie BGŻ BNB Paribas TFI SA), a następnie pełnił w nim funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za piony rynku pierwotnego i analiz.

Przed rokiem 1991 prowadził działalność naukową i dydaktyczną. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim.

Krzysztof Borowczyk

Członek Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Na stanowisko Członka Zarządu powołany w maju 2019 r.

Od 2001 roku związany z branżą finansową. Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk finansowy w Biurze Ekonomiczno-Aktuarialnym PZU Życie. Następnie związany z Biurem Planowania i Kontrolingu PZU i PZU Życie, ostatnio jako Kierownik Zespołu Kontroli Kosztów.

W latach 2017-2019 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tower Inwestycje Sp. z o.o. (spółka Grupy PZU).

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie oraz ukończył podyplomowe studia zarządzania zakładem ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej i podyplomowe studia menedżerskie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.