Waldemar Kasinow

Prezes Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany w styczniu 2020 r.

W latach 2001-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, będąc odpowiedzialnym za Pion Finansów, Administracji i Technologii Informacyjnych.

Z branżą związany od 1993 roku, kiedy rozpoczął pracę jako informatyk w Financial Services LTD – Spółce, która pełniła funkcję agenta transferowego dla funduszy zarządzanych przez  Pioneer PPTFP SA.

W latach 1994-1997 kierował rozwojem systemów informatycznych i odpowiadał od strony informatycznej  za  uruchomienie obsługi Eurofunduszy zarządzanych przez Pekao/Alliance Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA. Przez rok pracował również w Korona Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, zarządzając Działem Informatyki.

W latach 1998-2001 w Pioneer Financial Services odpowiadał za uruchomienie i obsługę operacyjną Pioneer Otwartego Funduszu Emerytalnego. Od 1999 roku, jako Wiceprezes kierował całością działań operacyjnych w tej spółce, odpowiadając także za przekazanie obsługi do Pekao Financial Services w 2001 roku.

Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.

Wojciech Bury

Wiceprezes Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołany w maju 2021 r.

Z rynkiem finansowym jest związany od początku pracy zawodowej. W latach 1995-2000 pracował
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Centralnej Tabeli Ofert oraz Domu Inwestycyjnym BRE Banku. Uczestniczył w uruchomieniu obrotu pozagiełdowego małych spółek, kierował zespołem obsługującym klientów korzystających z internetowej platformy handlu papierami wartościowymi notowanymi na GPW.

W latach 2000-2001 tworzył w Polsce caibon.com Internet Services, internetowe ramię Banku CA~IB obsługujące klientów lokujących środki na GPW.

Z Grupą Banku Pekao S.A. jest związany od 2002 roku. Był liderem Projektu Multichannel, którego wynikiem było uruchomienie i wdrożenie usługi Pekao24, wielokanałowej bankowości elektronicznej. W latach 2002-2010 tworzył i rozwijał Centrum Bankowości Elektronicznej, którego zadaniem był rozwój serwisów i kanałów bankowości elektronicznej, telefoniczna obsługa klientów, wsparcie sprzedaży oraz monitoring kredytowy.

W latach 2010-2021 rozwijał Centrum Bankowości Bezpośredniej, obecnie Pekao Direct, pełniąc funkcje w zarządzie spółki. Odpowiadał za wsparcie procesów sprzedaży produktów bankowych, obsługę klientów firmowych, windykację telefoniczną oraz informatykę. Odpowiadał za wymianę platformy informatycznej do telefonicznej obsługi klientów Banku Pekao S.A.

Jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Borowczyk

Członek Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Na stanowisko Członka Zarządu powołany w maju 2019 r.

Od 2001 roku związany z branżą finansową. Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk finansowy w Biurze Ekonomiczno-Aktuarialnym PZU Życie. Następnie związany z Biurem Planowania i Kontrolingu PZU i PZU Życie, ostatnio jako Kierownik Zespołu Kontroli Kosztów.

W latach 2017-2019 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tower Inwestycje Sp. z o.o. (spółka Grupy PZU).

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie oraz ukończył podyplomowe studia zarządzania zakładem ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej i podyplomowe studia menedżerskie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.