Dariusz Wawrzyniak

Prezes Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany w październiku 2018 r.

Jest absolwentem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Inżynieria Oprogramowania.

Z rynkiem finansowym związany od 2009 roku. W Banku Pekao SA początkowo pełnił funkcję Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa nadzorując obszary cyber, bezpieczeństwa informacji, zapewnienia ciągłości działania i przeciwdziałania fraudom, następnie objął stanowisko Dyrektora Centrum IT, zarządzając obszarem technologii informatycznych.

Doświadczenie menedżerskie zdobywał w latach 1993–2008 w administracji rządowej. Brał udział w tworzeniu od podstaw efektywnych struktur organizacyjnych oraz reorganizacjach mających na celu zwiększenie efektywności. Wdrażał skutecznie strategie rozwoju oraz kierował wspierającymi je projektami informatycznymi. Brał udział w opracowywaniu krajowych standardów w obszarze bezpieczeństwa informacji. Reprezentował również organizację na arenie międzynarodowej. Jako Dyrektor IT kierował całością działań operacyjnych i finansowych związanych z technologiami informatycznymi i bezpieczeństwem.

W latach 2005-2007 dzielił się również swoim doświadczeniem jako wykładowca akademicki na uczelniach w Warszawie i Poznaniu. Prywatnie realizuje się jako architekt systemów informatycznych, prowadził również własną działalność gospodarczą.

Andrzej Szeworski

Wiceprezes Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

W Zarządzie Pekao FS zasiada od 2006 r., obecnie na stanowisku Wiceprezesa.

W latach 1998-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Pioneer Pekao TFI odpowiedzialnego za operacje (COO).

W latach 1995-1998 był organizatorem z ramienia PKO BP, a następnie Wiceprezesem Zarządu PKO/Credit Suisse Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA, odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing, w tym za tworzenie pierwszej w Polsce bankowej sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

W latach 1991-1995 współorganizował Polski Dom Maklerski SA (obecnie BGŻ BNB Paribas TFI SA), a następnie pełnił w nim funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za piony rynku pierwotnego i analiz.

Przed rokiem 1991 prowadził działalność naukową i dydaktyczną. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim.

Krzysztof Borowczyk

Członek Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Na stanowisko Członka Zarządu powołany w maju 2019 r.

Od 2001 roku związany z branżą finansową. Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk finansowy w Biurze Ekonomiczno-Aktuarialnym PZU Życie. Następnie związany z Biurem Planowania i Kontrolingu PZU i PZU Życie, ostatnio jako Kierownik Zespołu Kontroli Kosztów.

W latach 2017-2019 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tower Inwestycje Sp. z o.o. (spółka Grupy PZU).

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie oraz ukończył podyplomowe studia zarządzania zakładem ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej i podyplomowe studia menedżerskie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.