Prezes-Andrzej-Szeworski1-309x273

Andrzej Szeworski

Prezes Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Pekao Financial Services od 2006 roku.

Na polskim rynku kapitałowym, z którym jest związany od 1991 roku, miał okazję zdobyć różnorodne doświadczenie zawodowe. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu Pekao FS przez 8 lat pracował w Pioneer PPTFI SA, a następnie w Pioneer Pekao TFI SA, gdzie jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za sprawy operacyjne.

W latach 1995 – 1998 był organizatorem z ramienia PKO BP, a następnie Wiceprezesem Zarządu PKO/Credit Suisse Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA, odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing, w tym za tworzenie pierwszej bankowej sieci sprzedaży funduszy.

W latach 1991 – 1995 współorganizował Polski Dom Maklerski SA (obecnie BNB Paribas TFI SA), a następnie  pełnił w nim funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za piony rynku pierwotnego i analiz.

Przed rokiem 1991 prowadził działalność naukową i dydaktyczną m.in. na  Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, w ramach stypendium naukowego w University of Sussex w Wielkiej Brytanii. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

IMG_0015

Waldemar Kasinow

Wiceprezes Zarządu
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2001 roku, będąc odpowiedzialnym za Pion Finansów, Administracji i Technologii Informacyjnych.

Z branżą funduszy inwestycyjnych jest związany od 1993 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Informatyk w Financial Services Ltd – Spółce, która pełniła funkcję agenta transferowego dla funduszy zarządzanych przez Pioneer PPTFI SA.

W latach 1994 – 1997 kierował rozwojem systemów informatycznych i odpowiadał od strony informatycznej za uruchomienie obsługi Eurofunduszy zarządzanych przez Pekao/Alliance Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA. Przez rok pracował również w Korona Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, zarządzając Działem Informatyki.

W latach 1998 – 2001 w Pioneer Financial Services odpowiadał za uruchomienie i obsługę operacyjną Pioneer Otwartego Funduszu Emerytalnego. Od 1999 roku jako Wiceprezes Zarządu kierował całością działań operacyjnych w tej spółce, odpowiadając także za przekazanie obsługi do Pekao Financial Services w 2001 roku.

Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.