Biuro Rozwoju Biznesu

+48 22 640 48 22
brb@pekao-fs.com.pl

Recepcja Spółki

+48 22 640 09 01

Dobrowolne Fundusze Emerytalne

Obsługujemy wszystkie programy oszczędnościowe oferowane przez naszych Klientów.

Obsługa Funduszy

 • otwieranie i prowadzenie rachunków członków funduszu
 • obliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłat
 • obsługa rachunków bankowych funduszu
 • wprowadzanie, administrowanie i bezpieczne przechowywanie danych
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych
 • korespondencja z podmiotami zewnętrznymi
 • wykonywanie oraz monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych funduszu
 • utworzenie i prowadzenie ewidencji dystrybutorów
 • wysyłka korespondencji do członków funduszu, w tym materiałów marketingowych
 • przygotowywanie raportów
 • dystrybucja funduszy


Obsługa Klienta

Prowadzenie obsługi informacyjnej bezpośredniej oraz z wykorzystaniem mediów komunikacji telefonicznej, faksowej, listownej, internetowej oraz e-mail:

 • Contact/Call Center
 • automatyczna informacja telefoniczna (IVR)
 • archiwizacja zapisów rozmów telefonicznych
 • obsługa osobista w siedzibie Pekao FS
 • przyjmowanie, weryfikacja prawidłowości i kompletności zleceń
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 • udostępnienie systemu internetowego do składania zleceń
 • wysyłka informacji sms, e-mail