Biuro Rozwoju Biznesu

+48 22 640 48 22
brb@pekao-fs.com.pl

Recepcja Spółki

+48 22 640 09 01

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych, wykwalifikowany zespół oraz innowacyjne systemy.

Wyróżniamy się usługami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

 

Obsługa Funduszy

 • otwieranie i prowadzenie rejestrów uczestników
 • obsługa IKE, IKZE, PPE, PPO oraz innych programów oszczędnościowych
 • obsługa zleceń finansowych i niefinansowych
 • administrowanie rachunkami bankowymi funduszy
 • rozliczanie opłat manipulacyjnych, podatków oraz dodatkowych świadczeń
 • wykonywanie czynności wynikających z Ustawy AML
 • przygotowywanie raportów
 • wysyłka potwierdzeń transakcji, materiałów informacyjnych oraz innej korespondencji
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych

Wsparcie Dystrybucji

 • prowadzenie rejestru dystrybutorów oraz sprzedawców
 • obsługa sprzedawców poprzez Contact/Call Center
 • udostępnienie dystrybutorom serwisu internetowego do przyjmowania zleceń

Obsługa Klienta

 • obsługa uczestników poprzez Contact/Call Center
 • prowadzenie automatycznej informacji telefonicznej (IVR)
 • udostępnienie uczestnikom serwisu internetowego dającego dostęp do informacji oraz możliwość składania zleceń
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 • sprzedaż jednostek telefonicznie oraz poprzez serwis internetowy