Biuro Rozwoju Biznesu

+48 22 640 48 22
brb@pekao-fs.com.pl

Recepcja Spółki

+48 22 640 09 01

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  PFS prowadzi wsparcie operacyjne oraz techniczne w obsłudze FIZ, w ramach którego oferuje następujące usługi:
 • rejestrowanie zapisów, zmian właścicieli, żądania wykupu
 • obsługa operacyjna subskrypcji na certyfikaty inwestycyjne
 • rejestrowanie i zmiana danych uczestników, reprezentantów, pełnomocników oraz beneficjentów rzeczywistych
 • wyjaśnianie niezgodności
 • prowadzenie rejestru GIIF wraz z raportowaniem
 • wysyłanie uczestnikom potwierdzeń dokonania wpłaty, przydziału Certyfikatów, przeniesienia praw własności, wykupu, wyciągu rocznego oraz korespondencji związanej z dostępem do kanałów zdalnych
 • udostępnianie internetowego systemu do prowadzenia ewidencji uczestników oraz systemu do informacji o stanie inwestycji
 • przygotowywanie raportów
 • przekazywanie pełnej repliki ewidencji uczestników
 • umożliwienie autoryzacji zmian wprowadzonych do ewidencji
 • naliczanie premii finansowej
 • przetwarzanie danych oraz utrzymywanie bazy i aplikacji
 • prowadzenie infolinii informacyjnej w zakresie informacji o saldzie na rejestrze