Biuro Rozwoju Biznesu

+48 22 640 48 22
brb@pekao-fs.com.pl

Recepcja Spółki

+48 22 640 09 01

Fundusze Własności Pracowniczej - SFIO

Korzystając z obszernej wiedzy i doświadczenia w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych na rynku polskim, wspólnie z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. wypracowaliśmy system obsługi Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO.

Obsługa Funduszy
 • otwieranie i prowadzenie rejestrów uczestników
 • przyjmowanie i realizacja zleceń
 • obsługa procesów związanych z dziedziczeniem oraz podziałem środków
 • obsługa pomocniczych rachunków bankowych funduszu
 • realizacja płatności z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
 • rozliczanie podatków
 • przygotowywanie raportów i innych opracowań statystycznych
 • wysyłka potwierdzeń transakcji
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych

Obsługa Klienta
 • Call Center
 • automatyczna informacja telefoniczna (IVR)
 • archiwizacja zapisów rozmów telefonicznych
 • przyjmowanie, weryfikacja prawidłowości i kompletności zleceń
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji