Biuro Rozwoju Biznesu

+48 22 640 48 22
brb@pekao-fs.com.pl

Recepcja Spółki

+48 22 640 09 01

Otwarte Fundusze Emerytalne

Jesteśmy obecnie wyłącznym dostawcą usług agenta transferowego dla Towarzystw korzystających z usług zewnętrznego agenta transferowego.

Obsługa Funduszy

 • otwieranie i prowadzenie rachunków członków funduszu
 • przeliczanie na jednostki rozrachunkowe składek
 • obsługa procesu wypłat transferowych
 • obsługa procesów związanych z dziedziczeniem oraz podziałem środków
 • wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi, tj. ZUS, KNF i KDPW SA
 • administrowanie rachunkami bankowymi funduszy
 • przygotowywanie raportów
 • wysyłka korespondencji do członków funduszu oraz innych podmiotów
 • obliczanie opłat, podatków oraz przygotowywanie informacji do rozliczeń podatkowych
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych

Obsługa Klienta

 • obsługa członków poprzez Contact/Call Center
 • prowadzenie automatycznej informacji telefonicznej (IVR)
 • udostępnienie członkom serwisu internetowego dającego dostęp do informacji
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji