Biuro Rozwoju Biznesu

+48 22 640 48 22
brb@pekao-fs.com.pl

Recepcja Spółki

+48 22 640 09 01

Pracownicze Fundusze Emerytalne

Jesteśmy pierwszym agentem transferowym, który rozpoczął obsługę pracowniczego funduszu emerytalnego. Obsługujemy obydwa działające na rynku Pracownicze Towarzystwa Emerytalne.

Obsługa Funduszy

 • otwieranie i prowadzenie rachunków członków
 • przeliczanie na jednostki rozrachunkowe składek na rachunkach
 • obsługa wpłat, wypłat i wpłat transferowych
 • obsługa procesów związanych z dziedziczeniem oraz podziałem środków
 • wprowadzanie, administrowanie i bezpieczne przechowywanie danych
 • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych
 • wykonywanie operacji finansowych na rachunkach bankowych funduszu
 • przygotowywanie raportów
 • wysyłka korespondencji

Obsługa Klienta

 • Contact /Call Center
 • automatyczna informacja telefoniczna (IVR)
 • archiwizacja zapisów rozmów telefonicznych
 • przyjmowanie, weryfikacja prawidłowości i kompletności dyspozycji
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji