Biuro Rozwoju Biznesu

+48 22 640 48 22
brb@pekao-fs.com.pl

Recepcja Spółki

+48 22 640 09 01

USŁUGI OPERACYJNE

Usługi Agenta Transferowego, w tym:

  • Prowadzenie rejestrów uczestników/członków funduszy
  • Przetwarzanie zleceń i dyspozycji
  • Obsługa uczestników/członków funduszy
  • Ewidencjonowanie danych o Dystrybutorach funduszy i obsługa sieci dystrybucji
  • Raportowanie
  • Wysyłka potwierdzeń po transakcjach
  • Wsparcie prawne

Pomoc przy tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów finansowych

Wysyłka korespondencji i materiałów informacyjnych

Archiwizacja dokumentów w formie papierowej oraz elektronicznej